Ειδικές κατασκευές

Καλάθι επαγγελματικής φρίτουρας ειδ, διαστάσεων

Καλάθι φριτέζας ειδ, διαστάσεων

Καλάθι οβάλ inox

Σχάρα wok

Ραφιέρα μόνη

Ραφιέρα μόνη

Σχάρα μελισσοκομία

Σχάρα επαγγελματικό ψυγείο

Καλάθι hot-dog

Καλάθι hot-dog

Καλάθι hot-dog